Napisz do nas!

Baza wiedzy

Zlecamy badania opinii społecznej i monitoringi zlewni. Przygotowujemy raporty,
które obrazują aktualną sytuację w regionie.  Zawarte w nich rekomendacje nadają kierunek naszym działaniom. 

Wybierz filtry:

WODA: strategiczny zasób, który nie uznaje granic administracyjnych. Z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę w związku ze Światowym Dniem Wody wynika, że zapobieganie suszy znajduje się w pierwszej trójce najważniejszych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym.

Potrzebna jest skoordynowana współpraca instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych by osiągnąć efekt skali i skutecznie chronić zasoby wody w regionie.

Badanie społeczne. Zmiany klimatyczne mają bezpośrednie przełożenie na życie mieszkańców regionu Żywieckiego. Taki wniosek wypływa z badania przeprowadzonego przez Koalicję „Dbamy o wodę” z okazji Światowego Dnia Wody.

„Jak o wodę dbają mieszkańcy Żywiecczyzny” to raport podsumowujący postrzeganie zmian klimatu oraz ich wpływu na zasoby wodne przez mieszkańców powiatu Żywieckiego.