Napisz do nas!

II Konferencja Wodna

na Żywiecczyźnie

Środa 29 czerwca 2022 r. godz. 9:00

Hotel Żywiecki ul. Kępka 334-331 Przyłęków

Pod koniec czerwca odbyła się druga odsłona organizowanej przez nas Konferencji Wodnej, poświęcona tematowi retencji na Żywiecczyźnie. Prelegenci, wśród których znaleźli się naukowcy, przedstawiciele instytucji publicznych  m.in. Wód Polskich, Ministerstwa Klimatu, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych oraz samorządów, wspólnie dyskutowali na temat przyszłości regionu i ochrony jego najcenniejszego zasobu – wody.

Dialog, aktywizacja społeczności i wytyczony kierunek działań – o tym, jak chronić wodę na Żywiecczyźnie debatowano podczas II Konferencji Wodnej

 Pod koniec czerwca odbyła się druga odsłona organizowanej przez Koalicję Dbamy o wodę Konferencji Wodnej, poświęcona tematowi retencji na Żywiecczyźnie. Prelegenci, wśród których znaleźli się naukowcy, ,przedstawiciele instytucji publicznych  m.in. Wód Polskich, Ministerstwa Klimatu, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych oraz samorządów, wspólnie dyskutowali na temat przyszłości regionu i ochrony jego najcenniejszego zasobu – wody.

Aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, wpływającym na zasoby wodne, konieczne są konkretne, skoordynowane działania oparte na najnowszej wiedzy naukowej oraz danych z regionu. W trakcie II Konferencji Wodnej Rada Naukowa Koalicji Dbamy o wodę, składająca się z ekspertów ds. hydrologii, klimatu, środowiska oraz dendrologii, zaprezentowała założenia „Wodnej mapy drogowej Żywiecczyzny”, obejmującej takie tematy jak: środowisko formalnoprawne tworzące warunki do poprawy zasobów wodnych, retencja obszarowa, hydrotechnika oraz aspekt społeczny.

– W Koalicji Dbamy o wodę pracujemy nad założeniami wodnej mapy drogowej dla Żywiecczyzny, która ma być swojego rodzaju wskazówką, w którym kierunku i jak mamy realizować zadania związane z kształtowaniem zasobów wodnych w regioniepodkreśla hydrolog dr Małgorzata Stolarska, przewodnicząca Rady Naukowej Koalicji Dbamy o wodę.Zasoby wodne są bardzo wymagającą materią, która potrzebuje kompleksowego spojrzenia na to, co się dzieje z wodą opadową, na powierzchni, w gruntach czy w wodach podziemnych. Jednocześnie musimy być bardzo uważni na aspekty społeczne, gospodarcze, także na kwestie planowania przestrzennego. Skuteczność działań może być zagwarantowana poprzez współpracę.– dodaje dr Małgorzata Stolarska.

 Wody to nasza wspólna sprawa

Aż 55 proc. mieszkańców powiatu żywieckiego słyszało o Koalicji Dbamy o wodę, a 75 proc. uważa, że takie inicjatywy są potrzebne regionowi – wynika z badania przeprowadzonego na terenie powiatu Żywieckiego .

 Wyzwania klimatyczne przed którymi stoimy są tak ogromne, że żadnemu przedsiębiorstwu ani żadnej organizacji nie uda się w pojedynkę zrealizować tych celów. Na Żywiecczyźnie długofalowym wyzwaniem jest retencja wody – dlatego wspólnie z Żywiec Zdrój stworzyliśmy Koalicję Dbamy o wodę, w ramach której już od ponad roku tworzymy podwaliny naukowe i budujemy dialog z lokalną społecznością, a także z administracją publiczną, żeby stworzyć pewnego rodzaju mapę drogową, by nie zabrakło nam – mieszkańcom, biznesowi i społeczności lokalnej – wody podkreśla Magdalena Brzezińska, członek zarządu i dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec.

Koalicja Dbamy o wodę to wspólna inicjatywa Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec S.A. na rzecz budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych w trosce o ochronę zasobów wodnych Żywiecczyzny.

– Jako firma produkcyjna – i jako biznes – postrzegamy odgrywaną przez nas rolę w zakresie ochrony zasobów wodnych jako bardzo istotną. Uważamy, że sektor publiczny potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu kwestii środowiskowych, aby nie musiał radzić sobie z nimi indywidualnie. Dlatego widzimy swoją rolę jako integratora, który tworzy platformę do rozmów, dyskusji, podejmowania decyzji i wspólnego działania – zauważa Mariusz Wójcik, Dyrektor Zakładu Żywiec Zdrój w Jeleśni.

Galeria

Prelegenci

dr Małgorzata Stolarska
DSC_6497_lores
Magdalena Brzezińska
DSC_6543_lores
Antoni Szlagor
dr Piotr Topiński
dr Piotr Mikołajczyk
DSC_6513_lores
Żywiec Zdrój
DSC_6831_lores
Anna Szady
DSC_6911_lores
prof. Beniamin Więzik
DSC_6675_lores
Grzegorz Tabasz
DSC_6657_lores
Magdalena Haase
DSC_6564_lores
Radosław Radoń