Czy dbamy o wodę?

Czy dbamy o wodę?

Z okazji Światowego Dnia Wody Koalicja Dbamy o wodę zapytała mieszkańców Żywiecczyzny, czy widzą jak zmiany klimatu wpływają na zasoby wodne w regionie. Zależność między zmianami klimatu a zasobami wody w regionie dostrzega 71 proc. ankietowanych.