Susza na Żywieczyźnie

Susza na Żywieczyźnie

2015 rok przyniósł suszę, która zapoczątkowała narastające problemy przesychania gleby przez kolejne lata. Tym katastrofalnym zjawiskiem najbardziej została dotknięta południowo-zachodnia część kraju, w tym Żywiecczyzna. W jej regionie wyschły dwa zbiorniki wodne – Jezioro Żywieckie oraz Międzybrodzkie.

Czy dbamy o wodę?

Czy dbamy o wodę?

Z okazji Światowego Dnia Wody Koalicja Dbamy o wodę zapytała mieszkańców Żywiecczyzny, czy widzą jak zmiany klimatu wpływają na zasoby wodne w regionie. Zależność między zmianami klimatu a zasobami wody w regionie dostrzega 71 proc. ankietowanych.