Nasz Manifest

Woda to źródło życia i podstawa równowagi biologicznej na naszej planecie. Nie można jej zastąpić. Zmieniający się klimat zagraża jej zasobom. Zwiększa ryzyko intensywnych zjawisk pogodowych i utrudnia naturalną retencję wody.

Woda to wielowiekowe dziedzictwo Żywiecczyzny. Rzeźbi jej wyjątkowy krajobraz, tworzy jej niepowtarzalny klimat i wspomaga rozwój lokalnej gospodarki. Chcemy, by przyszłe pokolenia również czerpały z tego naturalnego bogactwa.

Związani z Żywiecczyzną, jesteśmy świadomi, jak wielkie znaczenie dla regionu ma woda. Dlatego chcemy działać razem – by poprzez wspólne działania inspirować innych do pielęgnowania skarbu regionu – wody i razem dbać o jej zasoby.

Zapraszamy do partnerskiej współpracy wszystkich, którym bliski jest zrównoważony rozwój Żywiecczyzny.

Podobne wpisy