Raport: Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie

Projekcje zmian temperatury powietrza do roku 2100

W jednym ze scenariuszy, w 2100 r. klimat na Żywiecczyźnie może zbliżyć się do północnych Włoch – średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15°C, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody – to główne wnioski z raportu „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie”. Postępujące zmiany klimatu, rozwój miast oraz działalność człowieka wpłyną na regionalne zasoby wody na wielu płaszczyznach. Dlatego potrzebna jest skoordynowana współpraca instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych by osiągnąć efekt skali i skutecznie chronić zasoby wody w regionie.

Scenariusze zmian klimatu do 2100 r.

Celem raportu „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie” jest pokazanie, jak zmieniający się na przestrzeni ostatnich 60 lat klimat i inne czynniki wpłynęły na zasoby wodne regionu. Raport przedstawia 3 scenariusze rozwoju sytuacji klimatycznej (optymistyczny, pośredni i pesymistyczny) oraz ocenia ich wpływ na stan wód Beskidu Żywieckiego. Przedstawione zostały również rekomendacje działań, które pomogą je skutecznie chronić.

Publikacja „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie”

Opracowanie przygotowano w oparciu o dostępne dane meteorologiczne, klimatyczne, geologiczne i hydrologiczne. Do przeprowadzenia analiz warunków klimatycznych regionu użyto danych pomiarowo-obserwacyjnych ze stacji IMGW-PIB w Bielsku-Białej (Aleksandrowice), która jest stacją meteorologiczną I rzędu (tj. zawiera zarówno najlepsze jakościowo dane meteorologiczne, jak i dla najszerszego zakresu elementów meteorologicznych). Położenie stacji na granicy Żywiecczyzny pozwala na użycie dostępnych serii danych jako wartości referencyjnych do diagnozy obecnych trendów zmian klimatu, jak i oczekiwanych zmian w przyszłości (ze względu na niewielkie przestrzennie różnice w scenariuszowych projekcjach klimatu).

Raport został opracowany przez klimatologów i hydrologów z firmy Wind-Hydro. Publikacja została objęta patronatem Wód Polskich oraz Centrum UNEP/-GRID-Warszawa, organizacji afiliowanej przy ONZ. To pierwszy tego typu raport w Polsce.

Pobierz raport w wersji PDF

Pobierz executive summary w wersji PDF

Podobne wpisy