Napisz do nas!

Artykuły

Jesteście ciekawi jak się mają wodne sprawy na Żywiecczyźnie, w Polsce i na świecie? Znajdziecie tutaj wybór artykułów o tej tematyce. Zbieramy dla Was aktualne informacje, ciekawostki, opinie, przeprowadzamy wywiady z ekspertami. 

Koalicja powstała z inicjatywy firm nierozerwalnie związanych z Żywiecczyzną – Grupy Żywiec i Żywiec Zdrój. Połączyliśmy siły aby budować lokalne partnerstwo na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidu Żywieckiego.

Potrzebna jest skoordynowana współpraca instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych by osiągnąć efekt skali i skutecznie chronić zasoby wody w regionie.

Każdego roku, w tzw. dużym obiegu, trochę więcej wody z lądów dostaje się do oceanów niż z oceanów wraca nad lądy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął właśnie trzecią edycję programu Moja Woda.

Siłą napędową tego procesu jest słońce. Podgrzewa ono wodę w rzekach, jeziorach i oceanach, ta zaczyna parować i w postaci pary unosi się wyżej, aż do atmosfery, gdzie niska temperatura wywołuje proces kondensacji.

Informacja prasowa. Zmiany klimatyczne mają bezpośrednie przełożenie na życie mieszkańców regionu Żywieckiego. Taki wniosek wypływa z badania przeprowadzonego przez Koalicję „Dbamy o wodę” z okazji Światowego Dnia Wody.