Doceń wodę w Światowy Dzień Wody

Każdego roku 22. marca obchodzimy Światowy Dzień Wody (World Water Day). Ustanowiła go w 1993 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, aby podnieść świadomość na temat istotności wody, dbania o jej zasoby.

Celem tego dnia jest również zwrócenie uwagi na fakt, że ponad 2 miliardy ludzi na świecie nie ma do czystej wody codziennego, nieograniczonego dostępu. Jak co roku departament ONZ ds. wody (UN-Water) wyznacza temat przewodni obchodów. Hasło Dnia Wody w 2021 roku brzmi „valuing water”, co można przetłumaczyć jako „docenianie wody”. To okazja, aby zastanowić się, co woda oznacza dla każdego z nas oraz jak chronić jej cenne zasoby w czasach narastającego światowego kryzysu wodnego.

Wartość wody – 5 różnych perspektyw

Organizatorzy Światowego Dnia Wody dowodzą, że na wartości tego cennego surowca patrzeć można z pięciu różnych perspektyw.

  • Źródła, czyli zasoby naturalne i ekosystem. Cykl wodny jest najważniejszą usługą, jaką świadczy nam ekosystem. Pamiętajmy, że całe zasoby wodne są wytwarzane przez naturę i wracają one do środowiska przetworzone przez człowieka, dlatego najważniejszą wartością powinna być dla nas ochrona środowiska.
  • Infrastruktura wodna, czyli magazynowanie, uzdatnianie i zaopatrzanie w wodę. Tam gdzie infrastruktura jest niewystarczająca, zagrożony jest rozwój społeczno-ekonomiczny.
  • Usługi, czyli woda pitna, usługi sanitarne i zdrowotne. Rozumieć należy przez to rolę wody w gospodarstwach domowych, szkolnictwie, miejscach pracy i placówkach opieki zdrowotnej, gdzie woda ma kluczowe znaczenie.
  • Produkcja oraz działalność społeczno-gospodarcza, czyli żywność, rolnictwo, przemysł, biznes i zatrudnienie. To w tych obszarach jest najwięcej wyzwań z zakresu ochrony środowiska.
  • Społeczeństwo i kultura, czyli aspekty rekreacyjne, duchowe, religijne. Woda jest nieodłączną częścią każdej kultury, o czym warto pamiętać.
#Water2Me

Temat przewodni obchodów Światowego Dnia Wody w 2021 roku ma zachęcić do publicznej debaty, dzielenia się swoimi historiami i przemyśleniami dotyczącymi znaczenia wody w naszym życiu. Woda dla każdego z nas może przecież znaczyć coś innego. Inną rolę pełni w gospodarstwie domowym, inną w szkołach, a jeszcze inne znaczenie ma w sferze kultury czy tradycji religijnej. Swoją historię możesz opowiedzieć i ty, przyłączając się w ten sposób do obchodów Światowego Dnia Wody. Wystarczy, że w mediach społecznościowych opatrzysz ją hasztagiem – #Water2Me.

Ambitny cel rozwojowy

Obchody Światowego Dnia Wody wpisują się w szerszą, międzynarodową agendę. Zapewnienie wszystkim na świecie dostępu do wody i warunków sanitarnych to jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), które społeczność międzynarodowa chce osiągnąć do 2030 r.

Oficjalna strona wydarzenia: https://www.worldwaterday.org/

Podobne wpisy