Napisz do nas!

III Konferencja Wodna

Open Eyes Economy Summit – Jak tworzyć partnerstwa i chronić zasoby wodne?

Wtorek, 21 listopada 2023 r.

ICE, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Koalicja Dbamy o wodę była partnerem corocznego kongresu Open Eyes Economy Summit, podczas którego zorganizowaliśmy debatę „Wielka Woda. Wielka susza. Jak tworzyć partnerstwa i chronić zasoby wodne?”.

W dyskusji udział wzięli: Ewa Ewart – dziennikarka, autorka nagrodzonego dokumentu „Do ostatniej Kropli”; profesor Damian Absalon – hydrolog z Uniwersytetu Śląskiego i członek Rady Naukowej koalicji Dbamy o wodę, Piotr Nieznański – doradca Zarządu ds. Środowiskowych w WWF Polska oraz Maciej Miniszewski – starszy doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym, współautor raportu „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę Polski na przykładzie wybranych
miast wojewódzkich”. Debatę poprowadziła Marta Nowicka – rzeczniczka koalicji Dbamy o wodę. 

Pierwszą część konferencyjnego dnia wypełniły warsztaty dla zaproszonych przez koalicję Dbamy o wodę samorządowców z Żywiecczyzny, które poprowadziła dr Ksymena Rosiek z Katedry Finansów Rozwoju Zrównoważonego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem tego roboczego spotkania było omówienie i zastanowienie się nad wyzwaniami jakie niesie ze sobą zarządzanie wodami, zwłaszcza w dobie kryzysu klimatycznego.  W czasie warsztatów uczestnicy usystematyzowali i poszerzyli swoją wiedzę w zakresie gospodarowania wodami w zlewni według najnowszych wytycznych związanych ze zmianami klimatu i rozwiązań opartych na naturze.

Pracując w grupach roboczych, uczestnicy warsztatów starali się opracować naturalne rozwiązania dotyczące błękitno-zielonej infrastruktury dla różnych typów zabudowy i różnych typów ekosystemów. Uczestnicy zastanawiali się też wspólnie nad dalszymi wyzwaniami jakie stawia przed samorządami i organizacjami adaptacja do zmian klimatu. Wypracowane przez grupy robocze podczas warsztatów działania będą mogły być podjęte w rzeczywistych sytuacjach.

W drugiej części dnia odbyła się ogólnodostępna dla wszystkich gości OEES debata, której daliśmy tytuł „Wielka Woda. Wielka susza. Jak tworzyć partnerstwa i chronić zasoby wodne?”. Dyskusja, w której udział wzięli tak ciekawi i doświadczeni rozmówcy przyciągnęła tłumy osób zainteresowanych tematem. A punktem wyjścia do dyskusji był film dokumentalny w reżyserii Ewy Ewart „Do ostatniej kropli”, który pokazuje degradację rzek i ekosystemów spowodowaną tak zmianami klimatycznymi jak i nieumiejętną oraz krótkowzroczną gospodarką człowieka. Jeśli do tego artystyczno-społecznego podejścia do tematu dodamy wyraziste poglądy ekologa, ekonomisty i biologa oraz głosy z widowni, robi nam się naprawdę zaangażowana i merytoryczna debata. Na taką właśnie – jako pomysłodawcy i organizatorzy, liczyliśmy. 

Uczestnicy debaty

5-DSC06091
Ewa Ewart
6-DSC06090
prof. Damian Absalon
4-DSC06092
Piotr Nieznański
5-DSC06091
Maciej Miniszewski