Koalicja Dbamy o wodę

Koalicja powstała z inicjatywy firm nierozerwalnie związanych z Żywiecczyzną – Grupy Żywiec i Żywiec Zdrój. Połączyliśmy siły aby budować lokalne partnerstwo na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidu Żywieckiego. Naszym celem jest promowanie inicjatyw na rzecz retencji i integracja przedstawicieli lokalnego biznesu, środowisk naukowych, trzeciego sektora, administracji oraz samorządów wokół rozwiązań proretencyjnych – by poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski.

Koalicjanci

Koalicję tworzą podmioty, którym bliski jest zrównoważony rozwój Żywiecczyzny.

Współpraca

Nasza inicjatywa ma charakter otwarty. Do współpracy zapraszamy działające w regionie firmy, organizacje, a także lokalne instytucje i samorządy, które chcą wspólnie działać na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidu Żywieckiego. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem koalicja@dbamyowode.pl .

Dla mediów

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami prasowymi i pobrania materiałów prasowych. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie lub kontakt mailowy na adres koalicja@dbamyowode.pl