Przeciwdziałanie suszy jest dla Polaków jednym z priorytetów działań środowiskowych

Z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę w związku ze Światowym Dniem Wody wynika, że zapobieganie suszy znajduje się w pierwszej trójce najważniejszych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym.

Koalicja Dbamy o wodę już po raz trzeci zleciła badania dotyczące postrzegania zasobów wodnych i po raz pierwszy porównała odpowiedzi mieszkańców Żywiecczyzny z opiniami mieszkańców innych regionów Polski. Z badania zrealizowanego przez SW Research wynika, że Polacy mają świadomość tego, iż w przyszłości zasoby wody będą się kurczyć (68% odpowiedzi), a już teraz 41% pytanych uważa, że jest ich za mało. Priorytetowymi zagadnieniami niepokojącymi respondentów okazały się: zanieczyszczenie powietrza (54%) na równi z degradacją środowiska naturalnego (54%), a także susza i niedobór wody (46%).

Powódź vs. susza
Jednocześnie wśród badanych Polaków ponad połowa (53%) uważa, że zarówno powódź jak i susza mogą stanowić zagrożenie dla ich regionu. Więcej niż co czwarty z nas jako zagrożenie identyfikuje jedynie zjawiska związane z suszą, a o połowę mniej (14%) wskazuje na powódź, powódź błyskawiczną i deszcze nawalne

– Warto ciągle przypominać, że woda jest zasobem strategicznym i nie uznaje granic administracyjnych. Fakt, że mieszkańcy Żywiecczyzny, a więc terenów górskich częściej niż mieszkańcy z innych rejonów wskazują na konieczność pilnego przeciwdziałania powodziom i deszczom nawalnym może dowodzić, że częściej doświadczają konsekwencji tych zjawisk. Warto jednak pamiętać, że to co się dzieje na południu Polski oddziałuje na mieszkańców w innych regionach i konsekwencje będą odczuwane na znacznie większym obszarze, choć nie zawsze będziemy sobie uświadamiać związek pomiędzy tymi zjawiskami – podkreśla Marta Nowicka, Rzeczniczka Koalicji Dbamy o Wodę.

Woda to sprawa dużej wagi dla mieszkańców całej Polski. Aż 68% Polaków przewiduje, że nasze zasoby wody będą się kurczyć w przyszłości, a 41% deklaruje, że już na ten moment mamy za mało wody. Z badania wynika też, że mamy świadomość, że w przyszłości zasoby wodne mogą okazać się niewystarczające. Jednocześnie badania dowodzą, że wciąż jest duża potrzeba edukacji na temat zjawisk wodnych – niewiele ponad połowa badanych zdaje sobie sprawę, że zjawiska związane z niedoborem i nadmiarem wody mogą być równie problematyczne i występować w tym samym czasie na niewielkim obszarze.

Dodać należy, że według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju” z 2021 roku, zasoby wodne w Polsce są relatywnie niewielkie, a dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca, klasyfikujemy się na 24 miejscu w Unii Europejskiej – tuż przed Czechami, Cyprem i Maltą. Jest to niecałe 1600 m3 na mieszkańca, co wskazuje na zagrożenie stresem wodnym i znajduje się poniżej poziomu bezpieczeństwa wodnego.

Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody jest obchodzony 22 marca. Ustanowiono go rezolucją z 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro. Celem Światowego Dnia Wody jest podniesienie świadomości na temat problemów z dostępnością zasobów wodnych. Światowy Dzień Wody 2024 jest obchodzony pod hasłem Woda dla pokoju.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane w dniach 23.01.2024 – 30.01.2024 na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 500 ankiet z pełnoletnimi mieszkańcami powiatu żywieckiego oraz 1021 ankiet z respondentami panelu SW Panel.