Przyczyny zmian klimatu

Przyczyny zmian klimatu

Zmiany klimatyczne zachodzą w nakładających się cyklach, które mają różne długości. Dłuższe są powodowane przez czynniki o astronomicznym charakterze i zmiany  parametrów orbity Ziemi, krótsze zaś przez czynniki regionalne. Cykliczne zmiany klimatyczne występują okresie 125–130 tysięcy lat.