Program rządowy Moja Woda rusza po raz trzeci

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął właśnie trzecią edycję programu Moja Woda.

Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich, właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Program Moja Woda ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków. Ma chronić nasze zasoby wodne poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej.

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji). Nabór potrwa do wyczerpania budżetu programu, czyli ponad 130 mln zł.